우체국의료실비보험 – 2018-02-19 21:49:43


Tôi đã thấy có người,chỉ vì đợi một chuyến xe buýt mà sẵn sàng đứng lại hàng giờ.
Tôi đã thấy có người,chỉ vì quá yêu thích một bản nhạc mà nghe đi nghe lại,nghe đến thuộc làu rồi,vẫn tiếp tục với giai điệu quen thuộc.
Tôi đã thấy có người,chỉ vì một lời hứa mà nhẫn nại cả thời trẻ dại.
Con người ta có vô vàn lựa chọn,nhưng lại bỏ qua chỉ vì một lí do.


Tôi đã thấy có người,chỉ vì đợi một chuyến xe buýt mà sẵn sàng đứng lại hàng giờ.
Tôi đã thấy có người,chỉ vì quá yêu thích một bản nhạc mà nghe đi nghe lại,nghe đến thuộc làu rồi,vẫn tiếp tục với giai điệu quen thuộc.
Tôi đã thấy có người,chỉ vì một lời hứa mà nhẫn nại cả thời trẻ dại.
Con người ta có vô vàn lựa chọn,nhưng lại bỏ qua chỉ vì một lí do.

우체국의료실비보험 – 2018-02-19 21:49:45


할무니가 챙겨준 소고기, 남은 떡국 떡,
가져온 김치들로 저녁 해결 헤헤 마싯🍲
,올해만 세번째 떡국
,떡국스타그램
,월요일밥상 💕


할무니가 챙겨준 소고기, 남은 떡국 떡,
가져온 김치들로 저녁 해결 헤헤 마싯🍲
,올해만 세번째 떡국
,떡국스타그램
,월요일밥상 💕