우체국의료실비보험 – 2018-02-19 21:49:43


Tôi đã thấy có người,chỉ vì đợi một chuyến xe buýt mà sẵn sàng đứng lại hàng giờ.
Tôi đã thấy có người,chỉ vì quá yêu thích một bản nhạc mà nghe đi nghe lại,nghe đến thuộc làu rồi,vẫn tiếp tục với giai điệu quen thuộc.
Tôi đã thấy có người,chỉ vì một lời hứa mà nhẫn nại cả thời trẻ dại.
Con người ta có vô vàn lựa chọn,nhưng lại bỏ qua chỉ vì một lí do.


Tôi đã thấy có người,chỉ vì đợi một chuyến xe buýt mà sẵn sàng đứng lại hàng giờ.
Tôi đã thấy có người,chỉ vì quá yêu thích một bản nhạc mà nghe đi nghe lại,nghe đến thuộc làu rồi,vẫn tiếp tục với giai điệu quen thuộc.
Tôi đã thấy có người,chỉ vì một lời hứa mà nhẫn nại cả thời trẻ dại.
Con người ta có vô vàn lựa chọn,nhưng lại bỏ qua chỉ vì một lí do.
Bookmark the permalink.

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다